Page 12 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 12

Kolding fortsat...
                         modtage og indvi vores nye fane fra Danmarks
                         Samfundet, ved en lille ceremoni, hvor vi bl.a.
   Hos dragonerne blev Niels da også en fortjent skal have de obligatoriske tre søm slået i. Alle
   vinder, mens Lis og Tove hos dragonesserne foreningens medlemmer vil få personlig indby-
   kæmpede om 1. pladsen. De er begge to tidligere delse med dagsorden. Vi glæder os til at se jer.
   vindere, men Toves sidste serie på 60 afgjorde
   konkurrencen og hun sluttede som nr. 1. TILLYK-
   KE begge to og tak for både kampen, en ’bette
   jen’ fra vinderne, det gode humør og ikke mindst
   for æblekagen fra Anna og Villy.
   Vi glæder os allerede til ForårsCup fredag den
   23. april.

                         Dødsfald
   Dommerne kontrollerer, at alt er OK!
                         Jørgen Hansson
                         er død 14. august 2020. Han blev 87 år. Jørgen
                         var indkaldt som gardehusar i Næstved. Jørgen
                         arbejdede som toldfuldmægtig i Svendborg og
                         levede der i mange år. Han meldte sig ind i Syd-
                         fyns Dragonforening, for at følge med i den del af
                         hæren. Samtidig deltog han med stor fornøjelse
                         i de skydninger og arrangementer der var i for-
                         eningen. Vi har mistet en god kammerat og et
                         dejligt menneske har forladt os.
                         Æret være Jørgen Hanssons minde.
                         Fra Sydfyns Dragonforening ved formand Emil
                         Rasmussen.   Tove og Niels med pokalerne.
   Fremtidige aktiviteter...

   Generalforsamlingen 2020 holder vi fredag den
   20. november kl. 18.30 i Kegleklubben Skjolds
   lokaler, Brostræde 3-5, Kolding, hvor vi også skal

   12 | Dragonen
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17