Page 16 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 16

Prinsens Livregiments Soldaterforening           Foreningen for alle der brænder for ånden

                ved Prinsens Livregiment
   Landsformand:        Vicelandsformand:       Landskasserer:
   Kurt Mosgaard (MR).     Peder Korshøj (MR).      Poul Erik Timm (MR).
   Flintevej 42, Mønsted    Hvedevej 5,          Århusvej 111,
   8800 Viborg         8840 Rødkærsbro        8900 Randers
   Mobil: 25 54 64 05      Mobil: 23 32 43 66      Tlf. 86 42 02 11
   E-mail:           E-mail:            Mobil:
   k.mosgaard@hotmail.com    pkorshoej@youmail.dk     E-mail: timm@timm.dk

   Indlæg til PRINSENS             PRINSENS JANUAR. 2021
   sendes til Peder Korshøj          indlæg aflev. / tilsendes senest 01. DEC. 2020
   Hvedevej 5 • 8840 Rødkærsbro        PRINSENS MARTS 2021
   E-mail: pkorshoej@youmail.dk        indlæg aflev. / tilsendes senest 01. FEBR. 2021.

   Landsformanden

   har ordet...   Af: Kurt Mosgaard Landsformand generalmajor

   Covid-19 pandemien har igen taget til i styrke, eget land og 41 millioner intern fordrevne. Uhyg-
   både lokalt og på verdensplan. Vi har heldigvis geligt store tal. Dertil kommer den dårlige rege-
   et sygehusvæsen, som nu er gearet til at hånd- ringsførelse i nogle lande med tilhørende sult og
   tere de syge. Med test og opfølgninger vil vi i manglende fremtidsmuligheder, som også med-
   Danmark kunne holde sygdommen i ave, indtil fører immigranter og pres på Europas grænser.
   der forhåbentligt til næste år er udviklet og pro- Heldigvis er der også gode nyheder. I år var jeg
   duceret både vacciner, medicin og endnu bedre igen koordinator for uddelingen af Verdens Bed-
   behandlingsformer. Jeg håber, at I alle passer på ste Nyheder (blad) i Viborg. 15 frivillige forestod
   jeres selv og jeres omgivelser, så vi alle kommer selve uddelingen ved Rådhuset, på banegården
   godt igennem til den anden side af epidemien. og rundt om i Viborg. Af bladet fremgik det bl.a.,
                         at en milliard mennesker siden 1990 er kom-
   Sygdommen understreger endnu en gang, hvor met ud af ekstrem fattigdom (under 1 US Dollar
   lille vores verden er blevet. En virus på en mar- om dagen), antallet af børn, som ikke fuldfører
   kedsplads i Wuhan, Kina spreder sig til resten af grundskolen er halveret, og hvert år overlever
   verden på et par måneder. Ikke at forglemme at 5 millioner flere børn de første 5 leveår. Trods
   de alt for mange krige medfører døde, sårede og enorme udfordringer, og mens Covid-19 kaster
   flygtninge. Nu 26 millioner flygtninge uden for grus i maskineriet, så lever flere mennesker ver-

   16 | Dragonen
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21