Page 14 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 14

...fortsat...

   Arne Rindom, opfordrede alle til at overveje at
   indmelde sig i andre Dragonforeninger.


                         Foreningen JDR og DDS

                         ønsker tillykke til føl-

                         gende medlemmer

                         80 år. Jørgen Krone
   Aftenen gik på hæld, hvor foreningen var vært Emtedalen 48, 2730 Herlev, fylder 80 år den 29.
   ved aftensmad og formanden takkede alle for de- december 2020. Han blev indkaldt 1960 og fik
   res positive samarbejde og sammenhold, aftenen bynavnet Ans.
   sluttede med Dragonsangen for sidste gang i for-
   eningens regi.               60 år. Ole Philipsen
                         Heibergsgade 14, 3. th., 1056 København K, fyl-
   Fanen vil blive overrakt til DDS i Holstebro og få der 60 år den 2. december 2020. Han blev ind-
   plads på ”Dragonmuseet”.          kaldt 1977 og fik bynavnet Marbæk.


   14 | Dragonen
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19