Page 11 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 11

Dragonforeningen         han til at gøre tjeneste i 3. KVG. Han blev ud-
             for           dannet kører på Centurion, Men kørte også ’halv-
        Kolding og omegn         bælter’ og mekanikervogn. Han var tildelt kom-
                         mandodelingen. Da han blev hjemsendt var det
   Formand:                  igen arbejdet som landmand, der trak.
   Niels P. Nielsen              Kære Carlo, her fra din dragonforening ønsker vi
   Vestergade 21, 6622 Bække         dig hjerteligt TILLYKKE med den runde dag.
   Tlf. 25 32 53 42
   E-mail: npnielsen21@gmail.com       Siden sidst...
   Regnr.: 9737 Kontonr.: 8865703830
   Foreningen JDR og DDS            EfterårsCup 2020
                         Fredag den 11. september kl. 19.00 gik start-
   ønsker tillykke til føl-          skuddet for efterårets kegleaften, som vi kalder
                         EfterårsCup. Her mødes altid en flok glade dra-
   gende medlemmer               goner og dragonesser, for at prøve kræfter med,
                         hvem der kan vælte flest kegler, UDEN at få for
   Onsdag den 16. december runder dragon Taps mange kugler i ’grøften’. Og netop denne disci-
   de første fire snese. Han bor i dag på sin gård på plin kom til at være afgørende for placeringerne
   Vadsbrovej, nær den lille landsby Tapsøre, vest til slut.
   for Taps.                  Men, vi var i den grad hjemsøgt af uheld mht. at
   Her er han bedre kendt af venner, familie og na- få de famøse kugler i ’grøften’, 64 i alt blev det
   boer under sit borgerlige navn Carlo Schmidt. til, 39 for dragonerne og 25 for dragonesserne.
   Carlo blev indkaldt til Jyske Dragon Regiment Til gengæld kunne både Johnny og Niels prale af
   i det tidlige forår 1960. Det var dengang Aage at vælte alle ni kegler på én gang, så lysene blin-
   Jansen var regimentschef og der stod en Sher- kede og klokkerne bimlede. Godt gået, Johnny og
   man ved indgangen til kasernen.       Niels! Og netop Niels havde en forrygende aften
   Carlo fik nr. 455723 og dragonnavnet Taps, som med flotte serier.
   traditionen foreskriver. Efter rekruttiden kom
                                        fortsættes...
                                         Dragonen | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16