Page 6 - PRINSENS juni 2022
P. 6

Hjemsendelse af

   hold februar 2022

   Der var ros til rekrutterne for den udviste


   vilje og gåpåmod i de sidste fire måneder!

  Tekst/Foto: Infosek/JDR
   Tirsdag d. 31 maj gennemførte Uddannelsesba- førstehjælper, holdets dragon samt holdets fast-
   taljonen hjemsendelsesparade for rekrutterne ansatte.
   på hold februar 2022. Nogle blev aftrådt til civil, Regimentet ønsker alle fra holdet held og lykke
   mens andre fortsætter uddannelsen enten som fremover. Se hér nogle fotos fra en demonstrati-
   konstabelelever eller som sergentelever.  onsøvelse, der var organiseret af 10. Polske Bri-
   Traditionen tro blev der uddelt kåringer til hen- gade.
   holdsvis holdets bedste skytte, holdets bedste Den danske 2. kampvognseskadron skød saSe   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11