Page 3 - PRINSENS juni 2022
P. 3

samfundet. Så er det i øvrigt et jubilarstævne, tets historie. Jeg ser frem til også at deltage i
   der igen og igen udmærker sig ved et stort frem- Danske Dragonforeningers Sammenslutnings ju-
   møde. Det er imponerende i og med Prinsens bilarstævne i september.
   Livregiment blev sammenlagt med Jydske Dra- Jeg vil hermed ønske alle en rigtig god sommer.
   gonregiment i 2005 under navnet Jydske Dra-
   gonregiment. Så det gamle Prinsens Livregiment Fortes Fortuna Juvat.
   lever i den grad og som en vigtig del af regimen-

     Tjenestestedsblad for:     Medlemsblad for:       Medlemsblad for:
     Jydske Dragonregiment     Prinsens Livregiments    Danske Dragonforeningers
      Dragonkasernen        Soldaterforening       Sammenslutning

   Udgiver:                  Lokalredaktør PLS
   Danske Dragonforeningers Sammenslutning   Peder Korshøj
   Kasernen 1                 T: 23 32 43 66
   7500 Holstebro               E: pkorshoej@youmail.dk
   T: 30 112 500
   E: redaktion@dragonen.dk          Presse- og informations sektion JDR
   CVR: 35 15 88 04              Major Erik Bøttger. Presse- og kontaktofficer.
                         T: 72 82 45 21
   Redaktion:                 M: 22 44 57 05
   Ansvarshavende redaktør:          E: jdr-gs-le02@mil.dk
   Villy Ager
   T: 30 112 500                Kontakt- og infobefalingsmand
   E: redaktion@dragonen.dk          Oversergent Nora Stone
                         T: 72 82 45 41
   Lokalredaktør DDS:             M: 22 43 29 54
   Villy Ager                 E: jdr-g-le04@mil.dk
   T: 30 112 500
   E: redaktion@dragonen.dk
      BEMÆRK:
     Bortset fra lederen, er de enkelte artikler og kommentarer m.v. i bladet,
     ikke nødvendigvis udtryk for bladets officielle holdning.
                 - smag forskellen...
      Vi brygger

      det bedste øl


      - til dig der kan smage forskel ...
                  Kvalitet siden 1876

                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8