Page 5 - PRINSENS juni 2022
P. 5

BTNCH sammen med soldater i felten..


   Det er også de to værdier, som oberstløjtnanten kendende om indsatsen ved de tre eskadroner i
   ønsker at bataljonens officerer, befalingsmænd bataljonen, som han betegner som en velsmurt
   og soldater arbejder efter.         maskine.
   ”Jeg forventer, at alle sætter sig ind i den sam-
   menhæng, som man arbejder i, og at alle arbej- Thomas Schmidt ser det som bataljonens store
   der for at blive dygtige sammen med kollegerne”, mål, at have klart fokus på at øge hvervningen til
   fastslår bataljonschefen og nævner samtidig, at regimentets stående enheder. Gerne en hverve-
   han forventer loyalitet overfor tjeneste og kolle- procent på 50!
   gaerne. Derudover ønsker han også, at alle træf- Han ønsker, at bataljonen bliver fuldt beman-
   fer gode beslutninger, dér, hvor de er!   det med en kompetent kadre, som uddanner
                         de værnepligtige og konstabeleleverne til Dan-
   De første uger har bataljonschefen brugt på at marks bedste infanterister til friskning af ståen-
   sætte sig ind i ’hvordan maskinen, Uddannelses- de styrke. Det skal nås ved at styrke korpsånden,
   bataljonen, virker’ for at se hvordan opgaverne dragonånden og håndværket i bataljonens tre
   bliver løst, for at kende sine soldater og for at se, eskadroner og ved et godt samarbejde mellem
   hvad de kan.                regimentets tre bataljoner.
   ”Og der bliver s.. leveret!”, fastslår han aner-                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10