Page 7 - PRINSENS juni 2022
P. 7

Dragoner fra Panserbataljonen

   på øvelse i Polen.

   Tekst/Foto: Infosek/JDR


   Fotos fra en demonstrationsøvelse, der var orga- men med NATO-partnernes køretøjer og våben,
   niseret af 10. Polske Brigade.       som polske BMP, ZSU og LEO 2A4PL, US M1 og
   Den danske 2. kampvognseskadron skød sam-  UK Challenger 2.
    Besøg på Dragonmuseet....        Hold maj 1972
   7 gamle dragonvenner har holdt sammen lige siden !

   Bagest fv: Torben Mouritsen, Tommy Bøggild Rasmussen, Johnny Jensen, Bruno Nielsen.
   Forrest fv: Jørgen Eriksen, Fritz Johan Kilian, Christian Sørensen.                        Foto: DRAMUS

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12