Page 8 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 8

Prinsens Livregiments Soldaterforening           Foreningen for alle der brænder for ånden

                ved Prinsens Livregiment
   Landsformand:        Landsnæstformand:       Landskasserer:
   Kurt Mosgaard (MR).     Peder Korshøj (MR).      Hans Jørgen Søgaard
   Flintevej 42, Mønsted    Hvedevej 5,          Teglmarken 191,
   8800 Viborg         8840 Rødkærsbro        8800 Viborg
   Mobil: 25 54 64 05      Mobil: 23 32 43 66      mobil. 40313239
   E-mail:           E-mail:            E-mail:
   k.mosgaard@hotmail.com    pkorshoej@youmail.dk     hjsoegaard@dadlnet.dk

   Indlæg til PRINSENS             PRINSENS JANUAR 2024
   sendes til Peder Korshøj          indlæg aflev. / tilsendes senest 30. NOV. 2023
   Hvedevej 5 • 8840 Rødkærsbro        PRINSENS MARTS 2024
   E-mail: pkorshoej@youmail.dk        indlæg aflev. / tilsendes senest 01. FEBR. 2024

   Landsformanden

   har ordet...   Af: Kurt Mosgaard Landsformand, tidligere generalmajor

   Om nogle få uger, den 30. november, fejrer vi ringer. Forhåbentligt lykkes det lige så godt som i
   igen regimentets fødselsdag. Det er nu 366 år 1658-1659. Det er der brug for at sikre tryghed,
   siden, at Frederik den 3. lod von Eberstein op- fred og stabilitet Danmark og Europa samt vores
   rette et regiment med otte kompagnier med hen- fortsatte bidrag til en fredeligere verden.
   blik på at vinde den igangværende konflikt mod Vi fejrer igen fødselsdagen med en march gen-
   svenskerne i Karl Gustav krigen. Vi fik garnison nem byen og efterfølgende kransenedlæggelse
   i Glückstadt i Holsten. Her blev vi overraskende ved mindestenene på J. Chr. Lunds plads på den
   angrebet af den svenske hær i 1658, og regi- gamle kaserne i Viborg. Mød gerne op til lidt mo-
   mentet blev decimeret til blot 60-70 mand. Så vi tion, hygge og socialt samvær. Se nærmere om-
   måtte hurtigt genopbygge kampkraften, og det tale andetsteds i bladet.
   lykkedes til fulde. Sammen med andre regimen- I forrige nummer af bladet skrev jeg, at jeg sidst
   ter og en hollandsk flådestyrke kunne vi dermed i september skulle deltage som generalmajor og
   banke svenskerne i slaget ved Nyborg i 1659. delegationschef for de fire militære skydelands-
   Netop udfaldet af Nyborg-slaget er formentlig hold til de militære verdensmesterskaber i Brasi-
   baggrunden for, at Danmark fortsat eksisterer. lien. Turen blev aflyst i sidste øjeblik, da russerne
   Det danske forsvar står over for en kæmpe opga- tilmeldte sig stævnet. I respekt for krigen i Ukra-
   ve med genopbygning efter mange års nedskæ- ine meldte Danmark og en lang række vestlige

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13