Page 5 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 5

Åbent Hus 2023

   på Dragonkasernen.
   Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR

   Det er bare altid en god dag. På tværs af genera- blive begejstrede, at forundres, og betragte vores
   tionerne får nysgerrigheden plads til at folde sig egen lille verden med andres øjne - og det er et
   ud. Når verden er seriøs og alvorlig, kan en dag privilegie. Tak fordi I kom, alle jer gæster.
   som i dag give et pusterum. Vi kan gå på opda- Fortes Fortuna Juvat
   gelse i den glæde, hverdagen engang i mellem
   skal slås for at finde rum til. Vi kan tillade os at
                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10