Page 4 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 4

Den sidste Leopard er hjemme,

   velkommen til 68.650.
   Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR

   Så er den sidste Leopard leveret til Lilje Eska- og Indkøbsstyrelse til stabschefen fra 2. Brigade,
   dronen - 3/I JDR! Vogn nummer 44 kørte fra der dermed kunne levere den til eskadronsche-
   Dyrby Vestergård med eskorte fra Militærpolitiet fen fra Liljeeskadronen. Selvfølgelig blev dagen
   og indtog sin plads i rækken ved eskadronen. fejret som kampvognsfolk nu gør - med grillpøl-
   Her blev vognen, symboliseret med kontrolbo- ser! Tak til FMI for at sponsere dem! Og velkom-
   gen, formelt overdraget fra Forsvarets Materiel men til 68.650!
   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9