Page 3 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 3

Tjenestestedsblad for:     Medlemsblad for:       Medlemsblad for:
                     Medlemsblad for:
     Tjenestestedsblad for:
                                    Medlemsblad for:
     Jydske Dragonregiment     Prinsens Livregiments    Danske Dragonforeningers
                    Prinsens Livregiments
     Jydske Dragonregiment
                                  Danske Dragonforeningers
      Dragonkasernen        Soldaterforening       Sammenslutning
                     Soldaterforening
                                    Sammenslutning
      Dragonkasernen
   Udgiver:                  Juridiske forbehold
   Danske Dragonforeningers Sammenslutning   Redaktionen påtager sig intet ansvar for artikler/fo-
   Kasernen 1                 tos som indsendes uopfordret. Redaktionen påtager
   7500 Holstebro               sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og an-
   T: 30 112 500                noncer.
   E: redaktion@dragonen.dk          Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere / for-
   CVR: 35 15 88 04              korte indsendte indlæg m.v.
   Redaktion:                 Ophavsret
   Ansvarshavende redaktør:          Som udgangspunkt overholder Dragonen/Prinsens
   Villy Ager                 reglerne for ophavsret.
   T: 30 112 500                Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes
   E: red@dragonen.dk
                         uopfordret, anses som værende til fri afbenyttelse
   Lokalredaktør DDS:             for Dragonen/Prinsens. Det vil derfor ikke være mu-
   Villy Ager                 ligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve veder-
   T: 30 112 500                lag. For materiale indsendt af lokalsfdelinger under
   E: red@dragonen.dk             DDS/PLS, er ophavsrettigheder alene et spørgsmål
   Lokalredaktør PLS              mellem lokalafdeling og rettighedshaver.
   Peder Korshøj                Eftertryk eller anden form for anvendelse, kun tilladt
   T: 23 32 43 66               med skriftlig tilladelse, og tydelig kildeangivelse.
   E: pkorshoej@youmail.dk
                         Adresseændring
   Presse- og informations sektion JDR     Meddeles til din lokale forenings listefører.
   Journalist/Presseofficer Ole Navntoft    Annoncesalg
   T: 72 82 45 21
   M: 22 44 57 05               Villy Ager
   E: jdr-s3-03@mil.dk             T: 30 112 500
                         E: red@dragonen.dk
   Kontakt- og infobefalingsmand
   Oversergent Nora Stone
   T: 72 82 45 41                BEMÆRK:
   M: 22 43 29 54
   E: jdr-s3-04@mil.dk
   Sats/Layout      Distribution:      Bortset fra lederen, er de enkelte
                          artikler og kommentarer m.v. i bla-
   VillageMedia     PostNord        det, ikke nødvendigvis udtryk for
   Tryk         Abonnement       bladets officielle holdning.
   HMV-Print       Kr. 199,75

           REDAKTIONEN INFORMERER                   Dragonen | 1


       Dragonens gamle e-mail adresse er blevet ændret.


     Derfor SKAL DU ANVENDE NEDENSTÅENDE ADRESSE.               Den nye e-mail adresse er:

               red@dragonen.dk


                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8