Page 10 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 10

af vore soldater var indkvarteret, blev der lagt en
                         laurbærkrans med efterfølgende tale af Nyborgs
                         viceborgmester, Michael Gertsen.

                         Ved Hotel Nyborg Strand – ved den store minde-
                         sten over de 4 afdøde – nedlagde regimentsche-
                         fen igen en krans og viceborgmesteren fortalte
                         her om kamphandlingerne.
   I Nyborg havde Marineforeningen lavet et stort
   arrangement på Nyborg Havnekaj, hvor orlogs-
   gast Niels Bøje Olsen mistede livet under kamp- Mindehøjtideligheden af sluttedes med nedlæg-
   handlingerne og hvor der er nedsat en minde- ning af krans på kaptajn C.L. Wesenbergs grav-
   plade på kajkanten. Der blev sunget af Nyborg sted på Nyborg Kirkegård.
   Mandskor og saluteret med forladegeværer.
   Mange af foreningens medlemmer var mødt op MINDEHØJTIDELIGHED
   og overværede taler fra Marineforeningen samt PÅ LØVEL KIRKEGÅRD
   af Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs.                         Også på Løvel Kirkegård blev der afholdt en høj-
                         tidelighed den 29. august. På kirkegården lig-
   Ved Nyborgs tidligere vandrerhjem, hvor en del ger Ivan Jacobsen begravet. Han mistede livet

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15