Page 4 - Prinsens_NOV_2020-WEB
P. 4

Jydske Dragonregiment


   blev dannet ved en sammenlægning af
   3. og 5. Dragonregiment i 1932

   Artiklen indsendt af dragon Palle Stausholm Aarhus Dragonforening.
   Kilde: www.forsvaret.dk
   Lidt historie:               Jydske Dragonregiments ældste stamenhed er
   Jyske Dragonregiment blev dannet ved    6. Dragonregiment der stammer fra det i 1670
   en sammenlægning af 3. og 5. Dragon-    oprettede Slesvigske nationale Rytterregiment.
                         Regimentet har deltaget i alle vore krige lige fra
   regiment i 1932.              1675.
   3. Dragonregiment, oprettet 1. august 1670. Indgik i 1932 i jyske Dragonregiment som dettes
   1670 Slesvigske nationale Rytterregiment  3. og 4. Eskadron.
   1675 Holstenske nationale Rytterregiment  5. Dragonregiment har deltaget i alle vore krige
   1678 Slesvigske nationale Rytterregiment,  siden 1686. Det var udlejet af Frederik d. IV til al-
   1681 2. Fynske nationale Rytterregiment   liancen imellem Holland, England og Tyskland til
   1763 Fyenske geworbne Dragonregiment    krigsdeltagelse i Flanderen imod Frankrig, hvor
   1772 Fyenske Regiment Ryttere        det tillade sig stor hæder i slagene ved Höch-
   1785 Fyenske Regiment Dragoner       stedt, Ramilliers, Oudenarde og Malplaquet.
   1796 Fyenske Regiment lette Dragoner
   1842 6. Dragonregiment           Deltog i kampene ved grænsen i 1813 og i begge
   1865-1932 3. Dragon Regiment        de Slesviske Krige. I maj 1849 besejrede regi-
                         mentet et preussisk Husarregiment ved Århus.
   5. Dragonregiment, oprettet 1. november 1679  Indgik i 1932 i Jyske Dragonregiment som dettes
   - 1677 Wedels geworbne Münsterske Rytter-  1. og 2. Eskadron.
   regiment.
   1679 5. Jydske nationale Rytterregiment   Ved Danmarks tilslutning til NATO 1949 æn-
   1748 3. Jydske nationale Rytterregiment   drede regimentets struktur. Fra at være et op-
   1763 Jydske geworbne Rytterregiment     klaringsregiment blev regimentet et panserregi-
   1771 Jydske Regiment Ryttere        ment. Hesten, dragonernes trofaste og elskede
   1785 Jydske Regiment Dragoner        ven, måtte ofres til fordel for udviklingen. Og i
   1796 Jydske Regiment lette Dragoner     maj 1951 red regimentets chef for sidste gang
   1842-1932 5. Dragonregiment         i spidsen for sine dragoner gennem Randers by,
   Motto: Fortes Fortuna Juvat         hvor regimentet havde haft garnison siden 1779.

   Mindedage:                 Samtidig medførte udviklingen, bl.a. ved tilgang
   28. februar 1864:              af kampvogne, at såvel øvelsesplads som kaser-
   Niels Kjeldsens kamp ved Højen.       neforhold i Randers blev for trange. Det beslut-
   29. februar 1864:              tedes derfor at flytte regimentet til Holstebro.
   Rytterfægtningen ved Vorbasse.       Den 6. maj 1953 blev den første bataljon af ”De
   1. november 1679:              Randers Dragoner” forlagt til Holstebro.
   Oprettelsesdag.               Omplantningen til Holstebro faldt heldigt ud,
   31. maj 1849:                således at ”De Holstebro Dragoner” i dag er en
   Rytterfægtningen ved Aarhus.        integreret og naturlig del af byens liv.
   12. oktober 1813:
   Rytterfægtningen ved Rosengarten.
   6. december 1813:
   Kampen ved Rahlstedt.
   10. december 1813:
   Slaget ved Sehested.

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9