Page 6 - Prinsens JULI 2021
P. 6

Fra venstre: BTNBM D. Deleuran CSG. Dragon Fjelstervang. Mathiasen OS. Dragon Vejle. Dragon Horsens.
   Yderst til højre BTNCH(fg) XX
   Hjemsendelse hold februar 2021   Foto/tekst: KOMSEK/JDR

   28. maj var for mange af de værnepligtige sid- de stærkeste bånd blev skabt? Er det fordi at de
   ste dag ved Jydske Dragonregiment. Dagen for dage lærte vi, at vi er stærkere end vi troede, at
   deres hjemsendelse. Men vi sender dem jo ikke vi bagefter følte os uovervindelige? At som Er-
   hjem. Ingen af dem. Vi sender dem videre på de- nest Hemingway sagde – en mand kan ødelæg-
   res færd i livet. Uanset hvor de skal hen. En vi- ges men aldrig besejres? At vi har mærket vo-
   deresendelse. Mange af dem har været glade for res egen kerne, og opdaget vi er mennesker der
   deres tid ved regimentet. Andre har opdaget at kan hjælpe andre, og måske sværere – tage imod
   Forsvaret ikke er for dem. Og det er helt okay. De hjælp når vi har brug for den? At vi bliver grebet
   har været her!               når vi falder, af vores soldaterkammerater, selv
                         når de er lige så pressede som vi selv er? Må-
   Det er jo sådan med værnepligt, at det er en ske... Og måske kommer disse overvejelser først
   helt særlig oplevelse i tid og rum. Den kommer til en senere i livet.
   aldrig tilbage. Men som man siger – minderne
   har vi jo lov at have. Hvis man reflekterer lidt De unge mennesker der stod til parade den 28.
   over sine egne minder, er det ikke dage hvor man maj, kan med rette være stolte over deres tid
   skød bedst, eller man fik den bedste mad man ved regimentet. Nogen har vi fornøjelsen af at
   husker. Det er dagene hvor det regnede så meget følge videre i Hærens Reaktionsstyrke Uddan-
   at skyttehullerne flød over. Det er dagene hvor nelse, nogen på Sergentskolen. Nogen fortsæt-
   man ikke fik noget at spise, hvor fødderne var be- ter ved andre tjenestegrene eller værn. Nogen
   vablede og geværet tungt. Hvor de foresatte var ser vi igen om nogle år. Nogen i Hjemmeværnet.
   ekstra strenge eller nogen gange endnu værre – i Nogen aldrig mere. Men vi ved at tilfælles med
   godt humør! Hvorfor er det mon? Er det fordi at alle os, der er nu og dem der har været, og dem
   det var de dage, hvor vi ikke bare lærte os selv der bliver engang, har vi for altid Dragonånden.
   at kende, helt inderst inde, men også der hvor   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11