Page 10 - Prinsens JULI 2021
P. 10

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk
             www.dragonforening.dk
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN SEPTEMBER 2021
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 31. juli 2021
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN NOVEMBER. 2021
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 30. september 2021

                         Nora Stone
           Holstebro         Tjenstgørende oversergent som Kontakt- og IN-
         Dragonforening         FO-befalingsmand ved JDR. Indkaldt i 2005 til
                         GHR. Adresse: Vester Ringgade 4, 7600 Struer.
   Formand:                  Foreningen JDR og DDS
   John Pedersen
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup      ønsker tillykke til føl-
   Tlf. 20 71 42 81
   E-mail: johnvinderup@gmail.com       gende medlemmer
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846
                         70 år. Hans Peter Søe Larsen
   Siden sidst...               Dragsbækparken 5, 7700 Thisted, fylder den 11.
                         juli 2021 70 år. Indkaldt i 1971. Tjeneste ved 2
   FORMANDEN HAR ORDET             OPKESK som dragon Tilsted.
   For det første håber jeg at alle har det godt og at
   alle kommer godt på den anden side af vaccine- 85 år. Villy Glud
   programmet.                 Fælledvej 30a, Vejrum, 8830 Tjele, fylder den 16.
   Bestyrelsen arbejder på at kunne gennemføre juli 2021 85 år. Indkaldt i maj 1956. Tjeneste ved
   den aflyste generalforsamling, som skulle være 3 OPK (Itzehoe) som dragon Vejrum.
   afholdt i februar måned, i september måned.
   Så hold øje med vores hjemmeside og næste ud- 75 år. Søren Iver Andersen
   gave af Dragonen som udkommer første septem- Stilling Landevej 38, Stilling, 8660 Skanderborg,
   ber.                    fylder den 23. juli 2021 75 år. Indkaldt i maj
   Husk, for at deltage i generalforsamlingen, skal 1966. Tjeneste ved STESK/I/JDR som våbenme-
   der være indbetalt kontingent.       sterhjælper med dragonnavnet Stilling.
   Vi vil også forsøge at gennemføre et arrange-
   ment i løbet af efteråret.         75 år. Vilhelm Thinggaard
   God sommer til alle, lad os håbe den bliver både Nørre Alle 31, 7760 Hurup Thy, fylder den 12.
   solrig og varm.               august 2021 75 år. Indkaldt i 1968 som dragon
   Afdelingen byder              Ginnerup.
   velkommen til...              60 år. Jan Rene Larsen

   Kurt Møller Kristensen           Sundvedgade 31, 7500 Holstebro, fylder den 27.
   Indkaldt i 1976 til KSKUR. Sluttede tjenesten som august 2021 60 år. Indkaldt i december 1977.
   korporal. Adresse: Griegsvej 11, 7500 Holstebro. Tjeneste som KVGKØ i 2 KVGESK/I/JDR.

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15