Page 9 - Prinsens MAJ 2022
P. 9

Veterandag på

   Dragonkasernen


   Tekst/Foto: Infosek/JDR


                         DEN 7. APRIL VAR VETERANERNE I FOKUS PÅ
                         DRAGONKASERNEN.
                         Veterandag om sidste nyt ved Jydske Dragonre-
                         giment.

                         Dagen startede med et arrangement for pensio-
                         nister og veteraner, som blev orienteret om regi-
                         mentets nye moderne faciliteter og kampvogne.
                         70 pensionerede officerer samt chefsergenter og
                         seniorsergenter fra de regimenter, som er samlet
                         under Jydske Dragonregiment, mødtes på Dra-
                         gonkasernen for høre regimentschef oberst An-
                         ders Poulsen give status.

                         Regimentschefen fortalte om den hektiske peri-
                         ode, som regimentets enheder oplever i år, hvor
                         stort set alle stående enheder enten er udsendt
                         eller skal udsendes til Kosovo, Irak eller Balti-
                         kum. Obersten orienterede også om udsigterne
                         til styrkeopbygning i 2023 og i årene fremover
                         samt om det store behov for hvervning af friske
                         soldater til regimentet.

                         Han sluttede med at fortælle om de fire nye ga-
                         rager, som regimentet modtager her i foråret, og
                         som pensionisterne herefter fik forevist.
                         Panserbataljonen viste stolt den nye kampvogn
                         Leopard 2A7 og de nye flotte garager frem.
                         Der kom mange muntre bemærkninger fra de
                         modne herrer om de vældigt fine og topmoderne
                         faciliteter.

                         Som ventet kom der en del (næsten) objektive
                         sammenligninger med de simple vilkår, som de
                         ældre herrer selv måtte arbejde under – den-
                         gang, da der var RIGTIGE og ROBUSTE soldater
                         til.

                         De fleste pensionister endte dog med at være
                         meget imponerede over det nye byggeri og ord
                         som ’fantastisk’, ’imponerende’, ’virkelig fint’ og
                         ’det-er-bare-i-orden’ blev sagt igen og igen.                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14