Page 6 - Prinsens MAJ 2022
P. 6

Kunstneren bag skulpturen


  Lidt om arbejdet og tankerne som har
  ført til kunstværkets tilblivelse.


  Fortalt af kunstneren selv....                 Nanna Drewes Brøndum
                                  sammen med sin søn.

   Kære Alle.                 og det har været et spændende møde med en
                         verden som var totalt fremmed for mig. Jeg har
   Efter ca. 3 års arbejde har jeg endelig kunnet af- været med i Oksbøl og overvære skydning med
   sløre min skulptur 'Lykken stå den kække bi - Et kampvognene, og har været ude at se Viking-
   møde mellem den nutidige og historiske dragon' kompagniet på øvelse og jeg talte med flere af
   for Jydske Dragonregiment, opstillet på Dragon- soldaterne om deres oplevelser både af kaserne-
   kasernen i Holstebro, bestilt af Forsvarsministe- livet og af at være udsendt. Jeg har sågar været
   riets Ejendomsstyrelse.           med de værnepligtige på natøvelse.
   Da det var et lukket arrangement, kunne jeg ikke
   invitere til indvielsen, men jeg vil meget gerne
   dele med jer, hvad der har fyldt meget i mit liv
   de sidste 3 år. Det har naturligvis ikke været til at
   vide at verden ville se ud som den gør nu og ind-
   vielsen mandag den 28. februar, føltes pludselig
   anderledes sat på spidsen, i lyset af den forfær-
   delige krig der udfolder sig i Ukraine og Europa
   lige nu.

   Det har været en stor og udfordrende opgave

   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11