Page 4 - Prinsens MAJ 2022
P. 4

fortsat...
   Ny flot skulptur af dragoner

   før og nu


   Tekst/Foto: Infosek/JDR

                         sammen med regimentets tidligere chef, oberst
                         Bjarne Højgaard og mange andre interesserede
                         soldater og ansatte.
   Det unikke kunstværk af billedkunstner Nanna Drewes
   Brøndum: ’Lykken stå den kække bi. Et møde mellem
   den nutidige og historiske dragon’.
   Jydske Dragonregiment har i dag fået et nyt sam-
   lende monument - en livagtig bronzeskulptur af  Korporal Nikolaj og overkonstabel Lasse nærstuderer
   to dragoner til ære for den indsats, som tusindvis  skulpturernes præcise detaljer.
   af soldater har gjort og fortsat gør for Danmark. To yngre dragoner, korporal Nikolaj og overkon-
                         stabel Lasse er meget begejstrede for skulpturen.
                         - Især den moderne soldat ’står ud’ med flotte
                         detaljer. Det er virkelig, virkelig godt ramt, vur-
                         derer de to dragoner. De kommenterer især por-
                         talen og den kontakt, der er mellem de to figurer.
                         - Det er en flot ide med at lade nutiden møde
                         fortiden, udtaler de.
                         De fortæller, at de opdager nye fine detaljer og
                         budskaber, mens de går rundt om skulpturen og
                         ser på den fra andre vinkler.   Regimentschef oberst Anders Poulsen anerkendte
   kunstneren for med grundighed og stor indlevelse at
   have skabt et monument, som dragonerne kan være
   stolte over.
   - En stor og dybfølt tak til dig Nanna for at have
   skabt denne flotte og fortællende skulptur som
   indrammer regimentets ånd og historie så præ-
   cist og så fornemt, sagde oberst Anders Poulsen
   i sin tale til kunstneren Nanna Drewes Brøndum.
   Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Jydske
   Dragonregiment afslørede og indviede skulptu- Den 70 årige pensionerede chefsergent og tidligere
   ren ved en ceremoni på Dragonkasernen, hvor  dragon, Peter Poulsen, grunder over skulpturen og be-
   også de forskellige samarbejdspartnere deltog  tydningen af opstillingen.

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9