KONTAKT

LOKALREDAKTØR "PRINSENS":

Preben Troelsen
T: 20 45 60 99
E: pit@dlgmail.dk
 

LOKALREDAKTØR "DRAGONEN":

Teddy Børgesen
T: 93 87 46 46
E: borgesen@post11.tele.dk
 

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:

Villy Ager
M: 30 112 500
E: redaktion@dragonen.dk