Page 9 - Prinsens MARTS 2021
P. 9

Holstebro             KONTINGENT

         Dragonforening

   Formand:
   John Pedersen
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup
   Tlf. 20 71 42 81
   E-mail: johnvinderup@gmail.com
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846

   Dødsfald

   Foreningen modtog den 5. marts orientering om,
   at Albert Straasøe Albertsen var afgået ved dø-
   den den 31. december 2020.
   Albertsen blev indkaldt 2. juli 1965 til JDR og til-
   delt bynavnet Staby. I tjenesten havde han funk-
   tionen motorvognsfører (KØ).
   Æret være hans minde.
   Foreningen JDR og DDS

   ønsker tillykke til føl-

   gende medlemmer

   60 år. Svend Aage Laursen
   Tungelund Bakker 7, 8881 Thorsø. Indkaldt til 1
   MOTINFKMP/JDR i 1981 og tildelt bynavnet Ørn-   I sidste blad appellerede vi til, at vores medlemmer fik indbetalt kontingent til foreningen. Vi må dog konstatere, at alt for mange ikke får dette gjort. Derfor beder vi igen om få det bragt i orden. Absolut sidste frist er 01 juni og har vi ikke modtaget kontingent inden denne dato, er det aftalt med DDS at vi
   høj, fylder den 23. maj 2021 60 år.

   75 år. Bent Sørensen
   Skovgårdsvej 20, 2. – 2, 7500 Holstebro, indkaldt
   til 1 KVGESK/I/JDR i 1963 og tildelt bynavnet Åle
   med indledningsvis funktion som kampvogns-
   skytte, hjemsendtes efter flere års tjeneste som
   korporal. Bent Sørensen fylder den 23. maj 2021
   75 år. Bent Sørensen modtog Dragonforeningens
   40 års tegn i oktober 2003.

   60 år. Ib Winther
   Adelgade 37A, 8660 Skanderborg. Indkaldt til
   JDR i 1981, fylder den 30. maj 2021 60 år.

   85 år. Magnus Sørensen                              værre ikke anden udvej.
   Bisgårdsgade 6, 7500 Holstebro. Indkaldt til JDR
   i september 1959 til 2 OPKESK/JDR og tildelt by-             af Dragonbladet.
   navnet Nr. Nissum, fylder den 8. juni 2021 85 år.

   75 år. Steffen Dahl
   Frederiksbergvej 111, 4000 Roskilde. Indkaldt i
   1967 til JDR og hjemsendt som sergent. Steffen
   Dahl fylder den 25. juni 2021 75 år.

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14